Hyppää sisältöön

Tietoa sähköverosta

Sähkön kulutuksesta maksetaan sähkövero, joka muodostuu valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähköverkkoyhtiö on velvollinen keräämään sähköveron sähkönsiirtomaksujen yhteydessä ja välittämään sen edelleen valtiolle.

Sähköveroluokkia on kaksi. Veroluokkaan 1 kuuluvat kaikki asiakkaat automaattisesti, elleivät ole erikseen ilmoittaneet oikeudestaan kuulua alempaan veroluokkaan 2. Veroluokkaan 2 voivat päästä vain tiettyihin toimialoihin kuuluvat yritykset.

LUE LISÄÄ VEROLUOKISTA VEROTTAJAN SIVUILTA

Vastuu oikeasta veroluokasta on aina sähkön käyttäjällä. Sähkön toimittamiseksi veroluokan 2 mukaan, käyttäjän on annettava sähköverkkoyhtiölle kirjallinen vakuutus.

Ilmoita veroluokkaan 2 kuulumisesta tällä lomakkeella

Vakuutus toimimisesta sähkön valmisteveron II veroluokan mukaisen toiminnan piirissä. Ilmoitan täten, että harjoitan/harjoitamme alla mainitulla sähkönkäyttöpaikalla sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/96) 2 § 8 kohdassa tarkoitettua toimintaa.

Tiedän, että jos sähkönkäyttöpaikalla harjoittavan toiminnan laatu muuttuu, siitä on ilmoitettava jakeluverkon haltijalle. Jos sähkönkäyttöpaikka siirtyy toisen käyttäjän hallintaan, uuden käyttäjän on tehtävä uusi ilmoitus päästäkseen alempaan veroluokkaan. Samalla sähkönkäyttäjällä voi olla sekä veroluokkaan I että II kuuluvia käyttöpaikkoja.

Jos jäljempänä mainitulla sähkönkäyttöpaikalla harjoitetaan myös

  • muuta kuin mainitussa kohdassa tarkoitettua toimintaa tai
  • jos sähköä luovutetaan muille muussa kuin edellä mainitussa kohdassa tarkoitettuun käyttöön

Vakuutan, että

  • kyseinen muu käyttö erotetaan II veroluokkaan oikeutetusta käytöstäni mittaustietoihin perustuen ja
  • alla mainitun sähkönkäyttöpaikan mittauksen mittaama käyttö tapahtuu kokonaisuudessaan II veroluokkaan oikeutetussa käytössä

Sulje
Search