Hyppää sisältöön
21.12.2021

Näin kehitämme sähköverkkoa sähkökatkojen vähentämiseksi

Sähköverkon kehittämiseen, ylläpitoon ja sähkönjakeluun liittyvät kustannukset katetaan asiakkaiden maksamilla sähkönsiirtomaksuilla. Paikallinen verkkoyhtiö vastaa aina sähkönsiirrosta, ostit sähkönmyyntienergiasi mistä tahansa. Luotettavan verkon rakentaminen ja huoltaminen on jatkuvaa työtä, joka vaatii merkittäviä panostuksia verkkoyhtiöltä. Aiomme pitää sähkönsiirron kustannukset edullisina, sähkönjakelun laadusta tinkimättä.

Sähköverkkomme Keravalla ja Sipoossa ovat sähkönjakelun näkökulmasta hyvin erilaiset alueet toisiinsa nähden. Kerava on pieni tiiviisti rakennettu kaupunki, jossa sähköverkkoa on jo vuosikymmeniä kaapeloitu maan alle. Sipoo puolestaan on laaja ja harvaanasuttu alue, jossa on paljon metsää ja peltoa.

Sipoossa ilmajohtoa on noin 1 250 kilometriä, kun taas Keravalla vastaava luku on vain 62 kilometriä. Ilmajohdot ovat alttiimpia sään aiheuttamille häiriöille, joten pyrimmekin maakaapeloimaan sähköverkkoamme mahdollisimman paljon. Maakaapelointiaste Sipoossa on nyt noin 40 %, kun se vuosituhannen vaihteessa oli alle 5 %. Parannamme sähkön toimitusvarmuutta ja vähennämme sähkökatkoja maakaapeloinnin lisäksi myös muilla keinoilla.

Miten sähkökatkoja selvitetään?

Sähkökatkot ovat harmillinen vaiva, joilta ei voi täysin välttyä. Myrskyt ja muut äärimmäiset sääolosuhteet aiheuttavat väistämättä sähkökatkoja alueilla, joilla on ilmajohtoa. Ne ovatkin yleisimpiä syitä sähkökatkoihin. Jotta sähkökatkot voidaan pitää mahdollisimman lyhyinä, on sähköverkossa käytössä automaattinen jälleenkytkentäautomatiikka, joka pyrkii palauttamaan sähköt heti vikatilanteen ilmettyä. Esimerkiksi oksan lentäessä sähkölinjaan, sähköt voivat katketa oikosulun takia. Tällöin järjestelmä yrittää hetken päästä kytkeä sähköt takaisin päälle. Jos tämä ei onnistu, järjestelmä kokeilee muutaman minuutin kuluttua uudestaan. Jos oksa on pudonnut tämän aikana maahan, sähköt kytkeytyvät takaisin päälle.

Automatiikan ansiosta hetkelliset ja pienet häiriöt aiheuttavat vain lyhyitä sähkökatkoja. Jos jälleenkytkentäautomatiikka ei kykene palauttamaan sähköjä, tulee valvomoon ilmoitus ja vikapaikkaa lähdetään paikantamaan käsin.

Vikapaikat selvitetään valvomossa

Vikojen korjaamista hidastavat toisinaan haasteet vikakohdan paikantamisessa. Jos automatiikka ei saa selvitettyä vikaa, ryhdytään valvomossa etsimään vikapaikkaa käsin päivystäjän toimesta avaamalla ja sulkemalla kauko-ohjattavia laitteita, kuten erottimia. Näin käsittelystä rajataan pois alueita, joilla sähköt toimivat. Vikapaikan rajaaminen saattaa näkyä lyhyinä sähkökatkoina vikaa ympäröivällä alueella. Ne ovat harmillinen vaiva, mutta silti parempi vaihtoehto, kuin yksi pitkä ja laaja sähkökatko. Sähkökatkojen aiheuttajaa etsitään tietotekniikan ja vikapaikan laskennan avulla, mutta sähköverkkoa tarkastetaan myös silmämääräisesti. Kun vikapaikka on löytynyt, lähetetään korjauspartio paikan päälle. ∎


Hankkeet sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi

Suurjänniterengasverkko-hankkeen valmistuttua Sipoossa on rengasverkkoyhteys Anttilan sähköasemalta Keski-Sipoon halki aina Vantaan ja Helsingin rajalle saakka ja sieltä takaisin Anttilaan Etelä-Sipoon kautta.

Suurjänniterengasverkko-hankkeen valmistuttua Sipoossa on rengasverkkoyhteys Anttilan sähköasemalta Keski-Sipoon halki aina Vantaan ja Helsingin rajalle saakka ja sieltä takaisin Anttilaan Etelä-Sipoon kautta.

Älykäs vianpaikannus

Kehitämme sähköverkkoon älykästä vianpaikannusjärjestelmää, jonka avulla vikatilanteet sähköverkossa
saadaan rajattua muutamassa minuutissa pienelle alueelle, jolloin suurimmalle osalle asiakkaista sähköt saadaan palautettua hyvin nopeasti. Järjestelmä valmistuu alkuvuodesta 2022.

Suurjänniterengasverkko

Rakennamme rengasverkkoa Keravalle ja Sipooseen. Rengasverkko tulee vähentämään sähkökatkojen määrää ja kestoa, sillä vian sattuessa sähköt voidaan johdattaa toista kautta ja vika-alue rajattua erilleen. Rengasverkko toimii jo nyt Söderkullan osalta, kokonaan työ on valmis 2024 aikana. Tarkka aikataulu näkyy oheisessa kuvassa.

Raivaukset

Puuskaiset tuulet ja lumikuormat aiheuttavat sähkönjakeluun katkoja alueilla, joilla sijaitsee ilmajohtoja. Raivaamme säännöllisesti verkon varren kasvustoa noin 300 kilometriä joka vuosi vähentääksemme sähkökatkoja. Koko ilmajohtoverkko raivataan viiden vuoden syklissä.


Mitä vikatilanteen tai sähkökatkon sattuessa voi tehdä?

Mikäli havaitset vikatilanteen, kuten sähkölinjalle kaatuneen puun, pyydämme ilmoittamaan asiasta
suoraan vikapäivystykseen, p. 020 690 590 – ethän lähesty itse vikapaikkaa! Vikailmoituksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteessa kerava.aidonone.com.

Sähkökatkojen sijainti ja niiden arvioitu kesto on nähtävillä keskeytyskartassa, joka ilmoittaa häiriöt reaaliaikaisesti osoitteessa: keskeytykset.keoy.fi – kartassa näkyvät viat ja sähkökatkot ovat keskijännitevikoja, jotka ovat jo tiedossamme.

Voit myös tilata tiedotteet sähkökatkoista puhelimeesi. Tekstiviestin tilaaminen on maksutonta. Voit tilata tiedotteet puhelimeesi osoitteessa: keravanenergia.fi/smstiedote

Sulje
Search