Hyppää sisältöön

Vihreä siirtymä

Ekologisesti kestävä talous, tuotanto ja kasvu ovat avain asemassa vihreässä siirtymässä. Julkisessa keskustelussa usein esille nousevat aiheet, kuten kiertotalous ja fossiilivapaat polttoaineet ovat hyviä esimerkkejä vihreän siirtymän tekijöistä. Tällä hetkellä ihmiskunta kuluttaa sekä uusiutuvia, että uusiutumattomia luonnonvaroja liikaa ja tämä vaikuttaa enenevissä määrin ilmastoomme ja ympäristöömme. Kasvun tavoittelu ja maapallon rajat eivät perinteisesti ole istuneet yhteen, mutta vihreä siirtymä vähitellen ohjaamaan sekä toimintaa, että ajattelua uusille urille.

Vihreän siirtymän toteutuminen on suurelta osin päättäjien käsissä. Yrityksillä on siitä suuri vastuu, mutta ilman velvoitteita tai kansallista ja kansainvälistä säätelyä, ei sen laaja toteutuminen olisi kovinkaan todennäköistä. EU on kuitenkin asettunut tukemaan ympäristöä ja päättänyt olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä ja se vaikuttaa meillä Suomessakin lainsäädäntöön ja esimerkiksi siihen millaisia toimia yritysten tulee tehdä tavoitteen saavuttamiseksi. Suomen oma tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Vihreä siirtymä näkyy eri yhteiskunnan tasoilla eri tavoin. Kotitalouksissa se voi tarkoittaa esimerkiksi lämmitysratkaisujen päivittämistä ja siirtymistä sähköauton käyttöön. Yrityksissä ja teollisuudessa se voi näkyä vaikkapa uusina toimintatapoina, kiertotalouden tuomista osaksi yrityksen toimintaan tai investointeina puhtaaseen energiantuotantoon.

Vihreä siirtymä paitsi auttaa vähentämään ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta, myös luo uusia innovaatioita sekä synnyttää uusia työpaikkoja uusien toimialojen kehittyessä. Se onkin tärkeä kasvun tekijä ja siinä on iso potentiaali tuoda investointeja Suomeen.

 

Vihreä siirtymä Keravalla ja Sipoossa

Keravan Energialla toimet vihreän siirtymän eteen ovat olleet keskeinen osa strategiaa jo pitkään. Yhtiön tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että ilmakehään ei päästetä enempää hiilidioksidia, kuin sitä on mahdollista sitoa. Tavoitteenamme on paitsi alentaa co2-päästöjen määrää, myös saada energiantuotannosta syntyvät co2-päästöt talteen ja hyöyntää ne uusiutuvan polttoaineen valmistukseen.

Tällä hetkellä noin 90 % tuottamastamme energiasta tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla. Suurin osa siitä on kotimaista, uusiutuvaa biopolttoainetta kuten puuhaketta. 2021 biovoimalaitoksella otettiin käyttöön savukaasulauhdutin, jonka avulla hukkalämpö voidaan hyötykäyttää kaukolämmön tuotannossa. Olemme myös tuottaneet omaa aurinkovoimaa vuodesta 2016 alkaen. Talven kovimmat pakkaset ovat meille yhä haaste, ja niiden aikana joudumme edelleen turvautumaan maakaasuun. Pyrkimysemme on kuitenkin päästä kokonaan eroon fossiilisista polttoaineista ja tutkimme jatkuvasti sille vaihtoehtoja.

Keravan aurinkovoimala kyltti, aurinkopaneelit taustalla3

Sulje
Search