Hyppää sisältöön

Kaukolämpöön liittyminen

Kaukolämpöön voidaan liittää kaikenlaisia kohteita – niin uudisrakennuksia, kuin lämmitystapaakin vaihtavia taloja. Helpointa liittyminen on, jos talossa on olemassa oleva vesi- tai ilmakiertoinen lämmitysjärjestelmä.

Kun kaukolämpöön liitettävän rakennuksen tilavuus on enintään 1 000 m3 ja se käsittää enintään kaksi huoneistoa, puhutaan pientaloliittymästä.  Laajennamme kaukolämpöverkkoa jatkuvasti kysynnän mukaan, joten kannattaa olla yhteydessä, vaikka kotikatusi ei kaukolämpöverkon varrella vielä olisikaan.

Kaukolämpöön liittyminen vaiheittain

 

1. Saatavuuden tarkistaminen

Kaukolämpöverkkomme kattavat lähes koko Keravan ja Sipoossa Nikkilän ja Söderkullan keskustat sekä Sipoonrannan 

Kysy meiltä verkon kattavuudesta: 

lampopalvelu@keoy.fi
(09) 5849 5558

2. Tarjouspyynnön lähettäminen

Kysy tarjous kaukolämmöstä täyttämällä lomake. Täytä lomake mahdollisimman kattavasti, niin pystymme antamaan luotettavan tarjouksen nopeasti. 

Täytä tarjouspyyntölomake

3. Suunnitelmien laadinta

Kaukolämpöön liittymistä varten tarvitaan LVI-suunnitelma. Me voimme teettää suunnitelman puolestasi tai voit hankkia suunnitelman itse. Suunnitelmia laativat LVI-urakointiliikkeet ja lämpöalan insinööritoimistot. Jos hankit suunnitelmat itse, ne tulee toimittaa tarkastettavaksi meille hyvissä ajoin ennen asennustöiden aloittamista. 

4. Lämpösopimuksen allekirjoitus

Kiinteistön liittämisestä kaukolämpöverkkoon tehdään aina kirjallinen lämpösopimus. Lämpösopimuksessa määritellään lämmönluovutuspaikka, lämmöntoimituksen aloittamisajankohta, lämmitettävä rakennustilavuus sekä liittymismaksu. Lämpösopimukseen liitetään kaukolämmityksen liittymis- ja lämmöntoimitusehdot ja hinnasto. 

Liittymismaksu

Pientalojen liittymismaksu on kiinteä sisältäen liittymisjohtoa tontilla 20 metriä, ylimenevältä osalta suoritetaan lisäveloitus. Liittymismaksu määräytyy tilausvesivirran perusteella. Kaukolämmön vesivirta on suoraan verrannollinen kiinteistön lämmityksen ja lämpimän käyttöveden valmistuksen tehontarpeeseen.

Liittymismaksua vastaan rakennamme liittymisjohdon asiakkaan kiinteistöön sekä hankimme ja asennamme lämmönmittauslaitteet. Kaukolämmön alajakokeskus asennuksineen ei sisälly perustoimitukseen. Liittymismaksu laskutetaan, kun liittymä on toimitettu. 

Lämmitysjärjestelmän uusimiskustannuksiin on mahdollista hakea töiden osalta kotitalousvähennystä.

Lämmönluovutuspaikka

Lämmönjakohuoneen tulee mieluiten sijaita lähinnä katua olevalla seinällä. Lämmönjakohuoneen mittojen ja laitteiden sijoittelun osalta noudatetaan Energiateollisuus ry:n ohjetta. Liittymisjohto pyritään rakentamaan lämmönjakohuoneeseen suorinta tietä.  

  • Uudisrakennuksen perustuksia rakennettaessa työmaalle toimitetaan tilauksesta kaukolämmön esiasennuskulmat. 
  • Vanhassa kiinteistössä lämmönjakohuone sijoitetaan yleensä kiinteistön entiseen kattilahuoneeseen. 

Kaukolämpö työmaa

5. Toteutus

Lämpösopimuksen allekirjoituksen jälkeen ryhdytään maanrakennus– ja asennustöihin. Lisäksi tarvitaan myös erikseen hankittavat kaukolämpölaitteet. Asiakas voi hankkia maanrakennustyöt, laitteet ja asennukset itse tai tilata ne meiltä avaimet käteen -mallilla.

Kaukolämpölaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostöitä saavat suorittaa vain hyväksytyt lämpöurakoitsijat. Tämä rajoitus ei koske lämpöeristys- eikä sähkötöitä. Kaukolämpölaitteiden asentamista koskevat ohjeet ja määräykset on annettu Energiateollisuus ry:n lämpöurakoitsijamääräyksissä.

Kaukolämpö avaimet käteen -palveluna

Toimitamme kaukolämpöliittymiä myös avaimet käteen -periaatteella. Vastaamme tällöin asiakkaidemme puolesta kaikista projektin vaiheista: laitteiden mitoituksesta, asennuksesta, tarkastuksista ja käyttöönotosta. Tarvittaessa huolehdimme myös vanhan öljykattilan purkamisen ja vanhan öljysäiliön puhdistuksen ja jälkihoidon ympäristösäännösten edellyttämällä tavalla. 

6. Tarkastukset ja käyttöönotto

Laiteasennusten valmistuttua suoritamme kaukolämpölaitteiden käyttöönottotarkastuksen. Tarkastuksessa todetaan mm., että asennustyöt on suoritettu suunnitelmien mukaan ja säätölaitteet ovat toimintakunnossa. Tarkastuksen yhteydessä suoritetaan myös paineastiamääräysten mukainen painekoe. Hyväksytyn käyttöönottotarkastuksen jälkeen aloitamme lämmöntoimituksen. 

Kun asennustyöt ovat valmiit, suoritetaan lopputarkastus. Tarkastuksen hyväksyminen edellyttää, että säätölaitteet on säädetty, asennusaikaiset jätteet on siivottu, sisäänpääsy lämmönjakohuoneeseen on järjestetty, käyttöönottotarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu jne. Uudisrakennusten osalta lopputarkastus tulee suorittaa ennen rakennuksen loppukatselmusta. 

Lopputarkastuksen yhteydessä tai erikseen sovittavana aikana opastetaan kiinteistön edustajalle kaukolämpölaitteiden tarvitsemat käyttö- ja tarkkailutoimenpiteet. Asiakaslaitteiden osalta opastuksen suorittaa lämpöurakoitsija. 

7. Lämmön mittaus ja laskutus

Kiinteistössä käytetty kaukolämpö laskutetaan kuukausittain mittarilukemien perusteella. Kaukolämpömittarit ovat etäluettavia ja kulutuslukemat saadaan laskutukseen automaattisesti, eikä asiakkaan tarvitse lähettää lukemia erikseen. 

Perusmaksu laskutetaan kulutusmaksun yhteydessä tasasuurina kuukausierinä. 

Sulje
Search