Hyppää sisältöön
09.12.2020

Energiayhteisö tekee aurinkopaneeleista kannattavampia taloyhtiöille

Kiinnostus aurinkopaneeleja kohtaan on kasvanut viime vuosien aikana vauhdilla. Viidessä vuodessa (2015–2019) aurinkosähkön sähköverkkoon liitetty pientuotantokapasiteetti Suomessa on lähes 20-kertaistunut (Energiavirasto2020). Kasvu on tapahtunut käytännössä vain pientaloihin tehtyjen aurinkopaneeli-investointien kautta, sillä tähän saakka taloyhtiöissä itse tuotettuun aurinkosähköön siirtymistä on hidastanut lainsäädäntö, joka on hankaloittanut tuotetun sähkön hyödyntämistä muutoin kuin kiinteistösähkönä. Nyt meneillään on merkittävä lakiuudistus, joka mahdollistaa itse tuotetun sähkön jakamisen asukkaiden kesken.

Haasteena Suomen rajoittava lainsäädäntö

Tähän saakka taloyhtiöiden intoa siirtyä uusiutuvan energian tuottajiksi on rajoittanut lainsäädäntö, joka on tehnyt itse tuotetun sähkön jakamisen talon asuntojen käyttöön taloudellisesti kannattamattomaksi. Tällä hetkellä laki määrittää, että tuotetusta sähköstä täytyy maksaa siirtomaksu ja sähkövero, sillä se kulkee verkkoyhtiön sähkömittarien kautta. Näin ollen taloyhtiön aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö on voitu hyödyntää vain kiinteistösähkönä esimerkiksi porraskäytävien valaistukseen, mikä ei ole tehnyt aurinkovoimaloista kiinnostavia investointeja taloyhtiöille.

Ratkaisuna energiayhteisö

Energiayhteisö on yksi jakamistalouden muoto, jossa yhteisön jäsenet jakavat sähkön tuotannon ja hankinnan hyötyjä keskenänsä. Käsite on tullut Suomeen EU:n sähkömarkkinadirektiivin myötä, mutta lainsäädäntömme ei vielä tunnista sitä. Työ- ja elinkeinoministeriössä on meneillään energiayhteisöt mahdollistava lakimuutos, jonka avulla aurinkosähkön tuotanto saadaan vihdoin myös taloyhtiöille houkuttelevaksi. Lakimuutoksen myötä taloyhtiön tuottama sähkö voidaan jakaa yhteisön jäsenille laskennallisesti ilman, että sähkömittarien kytkentöihin tarvitsee tehdä muutoksia. Yhteisesti tuotettu energia jaetaan energiayhteisön jäsenille heidän ilmoittamiensa yhteisön jakosuhteiden mukaisesti; esimerkiksi jos asunnolle on ilmoitettu 10 % osuus aurinkovoimalasta, vähentää verkkoyhtiö 10 % aurinkovoimalan tuottamasta sähköstä jäsenen sähkölaskussa. Koska uuden lainsäädännön myötä voidaan sähkön laskutuksessa käyttää laskennallista arvoa, voivat taloyhtiöt vihdoin hyödyntää aurinkopaneeleja asukkaidensa sähkölaskujen pienentämiseen, jolloin taloyhtiöistä tulee tasavertaisia pientalojen kanssa aurinkosähkön tuotannossa.

Havainnekuva kerrostalosta, jonka katolla olevasta aurinkovoimalasta johdetaan sähköä porraskäytävän valaistukseen Havainnekuva kerrostalosta, jonka katolla olevasta aurinkovoimalasta johdetaan sähköä asuntoihin

Aiemmin kerrostaloissa omaa aurinkosähkön tuotantoa on voitu hyödyntää vain kiinteistön sähkön kulutuksen osalta – lakiuudistus mahdollistaa aurinkosähkön käytön asukkaiden omaan kulutukseen.

Haluan taloyhtiööni aurinkosähköä – miten toimin?

Tällä hetkellä tarkkoja askelmerkkejä ja esimerkiksi sopimuspohjia ei vielä ole saatavilla, sillä lakiuudistus on keskeneräinen. Energiayhteisöt virallistavan lainsäädännön odotetaan astuvan voimaan vuoden 2021 alussa. Uudistusta odotellessa kannattaa miettiä jo valmiiksi seuraavia asioita:

  1. Kuinka monta huoneistoa on kiinnostunut energiayhteisöön liittymisestä? Kaikkien kiinteistön sähkönkäyttöpaikkojen ei ole pakko liittyä energiayhteisöön.
  2. Mikä on sopiva koko aurinkovoimalalle? Suurempi tuotantolaitos johtaa pienempiin yksikkökustannuksiin.
  3. Miten katon rakenne soveltuu aurinkopaneeleille? Katon malli, suuntaus ja katolla sijaitsevat muut laitteistot vaikuttavat aurinkopaneelien asennusmahdollisuuksiin.
  4. Miten sähköntuotanto halutaan mitoittaa – onko tavoitteena taloudellinen optimointi vai vihreisiin arvoihin perustuva mitoitus? Asiantuntijamme auttavat räätälöimään laitoksen mitoituksen juuri sopivaksi, mikä mahdollistaa nopean takaisinmaksuajan investoinnille.
  5. Miten tuotanto jaetaan? Vaihtoehtoja ovat huoneistojen pinta-alojen mukaan määräytyvä jakosuhde – isommassa huoneistossa isompi energiankulutus ja sitä vastaava tuotanto, sekä tasaosuus, jossa jokainen huoneisto omistaa yhtä suuren osuuden energiayhteisöstä. Mikäli jako-osuudet määräytyvät samalla perusteella kuin vastikkeetkin, ei yhtiöjärjestystä tarvitse muuttaa. Voimalan hankinnasta voidaan tehdä yhtiökokouksessa enemmistöpäätös.

Ota meihin yhteyttä

Asiantuntijamme auttavat taloyhtiötänne hyötymään edullisesta aurinkosähköstä. Kannattaa olla yhteydessä jo nyt, sillä ennustamme kiinnostuksen kasvavan räjähdysmäisesti lakiuudistuksen tullessa voimaan.

(09) 5849 5562

myyntipalvelu@keoy.fi

Sulje
Search