Hyppää sisältöön
09.08.2023

Katsaus kaukolämmön tilanteeseen

Kaukolämpö on luotettava kumppanisi arjessa – Keravan Energian asiakkaana nautit toimitusvarmasta ja pääosin päästöttömästä lämmöstä. Lämmityskauden lähestyessä on aika tehdä katsaus kaukolämpömme tilanteeseen nyt ja lähitulevaisuudessa.

Kaukolämpö on lähilämpöä

Kaukolämpöverkkomme kattavat lähes koko Keravan ja Sipoossa Nikkilän ja Söderkullan keskustat sekä Sipoonrannan. Kaukolämpöön voi liittyä oikeastaan kuka tahansa – edellytyksenä on ainoastaan kaukolämpöverkon läheisyys sekä vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä. Kaukolämpöön voivat liittyä niin uudet rakennuskohteet kuin jo olemassa olevat kohteet, jotka haluavat vaihtaa lämmitysmuotonsa. Kaukolämpöverkosto Keravan alueella löytyy verkkosivuiltamme löytyvästä kartasta (valitse karttatasot-valikosta Johtotiedot – Kaukolämpö). Mikäli olet kiinnostunut liittymään kaukolämpöverkkoomme Sipoon alueella, olethan yhteydessä kaukolämmön asiantuntijoihimme selvittääksesi liittymismahdollisuudet.

Metsäteollisuuden sivuvirrat hyötykäyttöön

Kaukolämpöämme tuotetaan Keravalla ja Sipoossa pääsääntöisesti puupolttoaineella – se on pääraaka-aineemme niin Keravan, Nikkilän kuin Söderkullankin lämpölaitoksilla. Hyödyntämällä puupolttoainetta tuotantomenetelmässämme olemme pääosin päästöttömän sekä kotimaisen kaukolämmön piirissä: puupolttoaineemme tulevat nimittäin suurimmaksi osin suomalaisen metsäteollisuuden erilaisista sivuvirroista. Esimerkiksi sahoilta tulee puunkuorta, sahanpurua, puiden oksia sekä latvustoja, jotka eivät tule sahojen omaan käyttöön.  Lisäksi tietyt puulajit saattavat tulla kokonaisina runkoina, jotka haketamme itse Keravan Energialla. Nämä rungot koostuvat sellaisesta puutavarasta, jota ei ole mahdollista soveltaa metsäteollisuuden muussa käytössä, kuten lautojen tekemisessä.

Vaikka puun käyttäminen polttoaineena onkin tehokas ja melko ympäristöystävällinen tuotantotapa, se ei kuitenkaan aina yksinään riitä kaukolämmön tuotantoomme kaikissa tilanteissa. Haastavissa keliolosuhteissa, kuten kovilla pakkasilla, hyödynnämme toimitusvarmuuden lisäämiseksi lämpökeskuksissamme myös maakaasua tai kevyttä polttoöljyä.

Varmaa ja vakaata

Kaukolämpö tunnetaan sen luotettavuudesta niin toimituksen kuin hinnankin osalta: yksittäinen asiakas ei välttämättä kohtaa toimituskatkoksia vuoden aikana ollenkaan, eikä hinnastomuutoksiakaan tehdä järin usein. Ajoittain kuitenkin myös sen hinta voi nousta tai laskea – meidän tapauksessamme tällä hetkellä polttoaineiden hintavaihtelut ovat suurin syy hinnan korotuksille. Vaihtoehtoisesti myös valtiovallan tekemät verotusmallit tai -päätökset voivat olla syynä hinnastomuutoksille. Edellisen kerran tarkistimme kaukolämmön hinnan elokuussa 2022, jolloin hintamuutoksen taustalla oli kaasun hinnan nousu, kun puolestaan syyskuussa 2023 kaukolämmön hinnanmuutokseen vaikuttaa puupolttoaineiden hintojen nousu.

Kaukolämmön hintakehitys vuodesta 2012 alkaen.

Kaukolämpömme toimitusvarmuutta lisää tuotannon hajauttaminen useisiin paikkoihin: vaikka suurin tuotantoyksikkömme vikaantuisi, muut lämmöntuotantopisteet pitävät huolen siitä, että asiakkaamme saavat tarvitsemansa lämmön. Toimitusvarmuutta ylläpidämme lämmityskauden aikana vuorotyötä tekevällä käyttöhenkilöstöllä, joka on ympäri vuorokauden paikalla ratkaisemassa mahdollisia vikatilanteita lämmöntuotannossa tai -jakelussa. Näin syntyvien häiriöiden kesto saadaan pidettyä mahdollisimman lyhyenä.

Teemme Keravan Energialla jatkuvasti investointeja varmemman ja ekologisemman kaukolämmön takaamiseksi. Viimeisimmän suuremman investoinnin olemme tehneet muun muassa Sipoon Söderkullaan, jonka lämpölaitos toimi aiemmin pelkästään maakaasulla. Vuonna 2020 investoimme pelleteillä toimivaan lämpökeskukseen, jonka myötä myös Söderkullan lämpölaitos toimii nyt puupolttoaineella. Päätuotantolaitokseemme Keravalle olemme puolestaan tehneet savukaasulauhduttimen, jonka avulla olemme pystyneet parantamaan tuotantomme hyötysuhdetta, ja sitä kautta saaneet olemassa olevilla polttoainemäärillä huomattavan paljon enemmän lämpöenergiaa talteen. Myös käynnissä olevat hankkeet pyrkivät pitämään kaukolämmöntuotannon vakaana: suunnitelmissamme on kaukolämpöakku sekä sähkökattila. Sähkökattila on kaukolämmön tuotannon kannalta suuri huoltovarmuusinvestointi, joka auttaa meitä tasaamaan omia tuotantotilanteitamme. Sähkökattilaa ja kaukolämpöakkua hyödyntämällä pystymme vähentämään maakaasun käyttöä lämmön tuotannossa.

Toiveikkaana kohti lämmityskautta

Viime talvena Euroopassa koettiin energiakriisi, jonka myötä myös riski mahdolliseen sähköpulaan kasvoi. Viime vuonna ongelmat kaukolämmön osalta kohdistuivat etenkin kaasun saatavuuteen. Kun Venäjän hyökkäyssodan myötä kaasua ei tullut Venäjältä ollenkaan, Baltiasta Itämeren alitse tuodun kaasun kapasiteetti ei yksinään riittänyt Suomen tarpeisiin kovilla pakkasilla. Tämä haaste on nyt kuitenkin selätetty, sillä Inkooseen on rakennettu kelluva nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaali, joka pystyy syöttämään kaasuverkkoon kaasua. Sitä saadaan nyt myös talvella, kun Baltiasta tulevaa kaasua ei ole mahdollista siirtää tarvittavaa määrää. Tulevan talven näkymät kaukolämmön osalta ovat siis näillä näkymin kirkkaammat, sillä ainakaan tällä hetkellä ei ole näköpiirissä vastaavaa sähköpulatilannetta kuin viime vuonna. Suomen tilanteen pitäisi ennusteiden mukaan olla parempi kuin edellisvuonna, eikä ole todennäköistä, että sähkön puutteesta tulee nyt samanlaista ongelmaa.

 

 

Sulje
Search