Hyppää sisältöön
12.01.2022

Keravalla valmistetaan energiantuotannon CO2-päästöistä uusiutuvaa polttoainetta ensimmäisenä maailmassa

Biovoimalallamme käynnistyi syyskuussa hanke, jonka tuloksena energiantuotannostamme syntyvien savukaasujen hiilidioksidipäästöjä otetaan talteen ja hyödynnetään uusiutuvan polttoaineen valmistukseen.

Syyskuussa 2021 ryhdyimme pilotoimaan teknologiayritys Q Powerin kanssa ratkaisua, jossa energiantuotannossa syntyvien savukaasujen CO2-päästöjä otetaan talteen ja hyödynnetään uusiutuvan synteettisen metaanin valmistukseen.

Synteettinen metaani on hiilineutraali polttoaine, jota valmistetaan hiilidioksidista sekä uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi raskaan liikenteen ajoneuvojen ja energiantuotannon polttoaineena. Synteettinen metaani vastaa koostumukseltaan maakaasua.

Syyskuussa alkaneen pilottihankkeen ensimmäinen vaihe on nyt saatu päätökseen ja sen tulokset ovat lupaavia. Energiantuotannon savukaasuista talteen otettu hiilidioksidi osoittautui metanointiin sopivaksi ja testilaitteistolla tuotettiin metaania tehokkaasti. Savukaasuista erotetun hiilidioksidin puhtaus ja teknologioiden yhteensovittaminen olivat suurimmat kysymysmerkit, mutta pilotoinnin aikana saimme kehitettyä teknologiat niin, että hiilidioksidi saatiin riittävän puhtaaksi metaanin raaka-aineeksi. Keravan biovoimalaitoksen pilotti on tiettävästi ensimmäinen hanke koko maailmassa, jossa energiantuotannon CO2-päästöistä on tehty onnistuneesti uusiutuvaa metaania.

Seuraavana selvityksessä kaupallinen kannattavuus

Hankkeen seuraava vaihe, toteutussuunnittelu, käynnistyi vuoden vaihteessa. Siinä selvitetään yksityiskohtaisemmin mm. laitteiston luvitukseen, kannattavuuteen ja tekniseen toteutukseen liittyviä tekijöitä siten, että investointipäätökset on mahdollista tehdä 2022 lopussa. Osana toteutussuunnittelua hankkeelle haetaan myös julkista tukea niin kotimaisista kuin eurooppalaisistakin tuki-instrumenteista.

Toteutussuunnittelun ja tukipäätösten jälkeen tavoitteena on rakentaa Keravalle vuoden 2024 aikana n. 10 MW uusiutuvan metaanin tuotantolaitos, joka mahdollistaa uusiutuvan metaanin valmistamisen kustannustasolla, joka kykenee kilpailemaan nykyisten fossiilisten liikennepolttoaineiden kanssa.

Keravan Energian energiantuotanto on CO2-päästötöntä viimeistään 2030. Olemme toimenpiteillämme pudottaneet päästöjä jo 88 prosenttia vuoden 2010 tasosta, mutta viimeiset rippeet ovat haastavimmat. Tavoitteenamme on integroida metanointiprosessi osaksi energiantuotantoa, jolloin nyt suunnitteilla olevalla laitoksella CO2-päästömme voivat vähentyä jopa 20 000 tonnia vuodessa. Metanoinnin avulla voimme saada energiantuotannostamme jopa hiilinegatiivisen.

Energiantuotannostamme syntyvästä CO2:sta tuotettu synteettinen metaani riittäisi jopa 300 raskaan yhdistelmäajoneuvon vuosittaisen kulutuksen kattamiseen. Keravan kaupungin tilastojen mukaan vuonna 2019 tieliikenteen osuus CO2-päästöistä Keravalla oli noin 43 prosenttia.

Teknologian juuret suomalaisessa suossa

Mikrobit ovat tuottaneet suomaastossa metaania miljoonia vuosia. Bioreaktorien kehitys sai sieltä alkunsa vuonna 2007 ja jalostui seuraavien vuosien aikana nykyiseksi metanoinnin teknologiakokonaisuudeksi, mikä puolestaan johti Q Powerin perustamiseen vuonna 2019 ja metanointiratkaisun kaupallistamiseen vuonna 2020.

Sulje
Search