Hyppää sisältöön
26.01.2024

Puun käyttö energianlähteenä Keravalla

Keravan biovoimalaitos tuottaa biosähköä ja biolämpöä keravalaisten käyttöön. Voimalaitoksen tuotanto kattaa noin 75 prosenttia Keravan kaupungin kaukolämmön tarpeesta ja noin 25 prosenttia Keravan Energian sähkön hankinnasta.

Biosähkö ja biolämpö tuotetaan kotimaisilta toimijoilta ostetuilla biopolttoaineilla, jotka saadaan pääosin metsänhoidon tähteistä syntyneestä hakkeesta, metsäteollisuuden sivutuotteista ja muusta puujätteestä. Puupolttoaine kuljetetaan Keravalle keskimäärin 200 km etäisyydeltä. Polttoainetoimittajilla on satunnaisesti myynnissä myös kookkaampaa puuta, jota ei pystytä pienien määrien tai pitkien etäisyyksien vuoksi hyödyntämään metsäteollisuuden tarpeisiin kannattavasti, jolloin järkevin tapa käyttää ne on energiantuotanto. Laki uusiutuvan energian alkuperätakuista tuli voimaan vuonna 2021 ja ensimmäiset alkuperätakuut myönnettiin marraskuussa 2022. Energiavirasto toimii lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä ja siten valvoo myös Keravan Energian kolmessa eri voimalaitoksessa käytetyn polttoaineen alkuperää.

Energiantuottajalla on myös vastuu huolehtia energiansaannin huoltovarmuudesta. Tuotantolaitoksilla on oltava tietty määrä polttoainetta varastoituna huoltovarmuuden takaamiseksi ja tasaisen energiantuotannon varmistamiseksi myös poikkeustilanteissa. Toisin kuin hake, runkopuu säilyy 1-3 vuotta ja voidaan tarvittaessa hakettaa nopeasti energiantuotannon tarpeisiin. Näin tehtiin esimerkiksi Ukrainan sodan alkamisen aikaan, kun polttoaineiden saanti vaikeutui yllättäen.

Lue lisää Keravan biovoimalaitoksesta

Sulje
Search