SÄÄNKESTÄVÄ SÄHKÖVERKKO

Keravan Energian sähköverkot sijaitsevat Keravalla ja Sipoossa. Sähkönjakelun näkökulmasta alueet ovat hyvin erilaiset toisiinsa nähden. Kerava on pieni tiiviisti rakennettu kaupunki, jossa sähköverkkoa on jo vuosikymmeniä kannattanut kaapeloida maan alle. Sipoo puolestaan on laaja ja harvaanasuttu alue, jossa on paljon metsää ja peltoa. Maaseudulla sähköverkko on vielä toistaiseksi pääosin ilmajohtoa. Sähköverkon kunnossapito ja kehittäminen rahoitetaan asiakkaiden maksamilla sähkön siirtomaksuilla. Maaseutuverkkojen maakaapelointia on hidastanut se, että verkon varrella asuu suhteessa vähemmän ihmisiä kuin kaupungissa. Vuoteen 2028 mennessä kuitenkin Sipoonkin sähköverkon maakaapelointiaste tulee nousemaan yli 60 prosenttiin.

sähköverkon parantaminen

Ilmajohtoverkko raivataan viiden vuoden välein

Muun muassa puuskaiset tuulet ja lumikuormat aiheuttavat sähkönjakeluun katkoja, jos puita kaatuu sähkölinjoille. Verkonraivauksella katkoja voidaan vähentää ja samalla turvata mahdollisimman keskeytyksetön sähkönjakelu. Kaikki Keravan Energian ja Sipoon Energian ilmajohtoverkot raivataan viiden vuoden sykleillä.

Lue lisää ja katso raivausaikataulu

Laki velvoittaa vähentämään sähkökatkoja

Vuonna 2013 uudistettu sähkömarkkinalaki velvoittaa sähkönsiirtoyhtiöt rajoittamaan asiakkaan kokeman sähkökatkon enimmäiskestoa siten, että taajama-alueilla sähkökatkon kesto ei saa olla yli 6 tuntia ja maaseudulla yli 36 tuntia luonnonolosuhteista johtuen. Lain velvoite on täytettävä vuoden 2028 loppuun mennessä. Keravan Energia on aloittanut Sipoon verkon määrätietoisen parantamisen jo vuonna 2006 ja tahtia vain kiihdytetään, että lain vaatimuksiin pystytään vastaamaan asetetussa ajassa.

Sipoon sähkökatkojen syynä ovat lähes aina tuulen ja lumen ilmajohdoille aiheuttamat viat. Kaapeloimalla sähköjohtoja maan alle saadaan vikojen määrä vähenemään murto-osaan. Jos asiakkaalla esimerkiksi on ollut aiemmin 10 sähkökatkoa vuoden aikana, vähenee määrä alle yhteen, kun verkon maakaapelointi on valmis.
Kuvaaja havainnollistaa Sipoon sähköverkon maakaapelointiasteen kehitystä vuodesta 2005 vuoteen 2028.

Mitä muuta tehdään maakaapeloinnin lisäksi?

Vuonna 2016 valmistui Paippisten sähköasema turvaamaan pohjois-Sipoon sähkönjakelua. Vuoden 2019 loppuun mennessä on tavoitteena rakentaa yhteensä 43 kilometriä 20 kV -kaapelia sekä 55 koppimuuntamoa.


Konkreettisia toimia Sipoon säävarman sähköverkon eteen

Tulossa 2020

 • Talmantie-Kyllästämöntie keskijänniteverkon kaapelointi
 • Pornaistentien keskijänniteverkon kaapelointi
 • Paippistentien alun keskijänniteverkon kaapelointi
 • Karjuhaantie-Kalliomäki keskijänniteverkon kaapelointi
 • Nikkiläntien keskijänniteverkon kaapelointi

2019

 • Lisätty katkaisija- ja erotinasemia (Nygård, Katajakallio) sekä kaukokäytettäviä erottimia
 • Aloitetaan Kumpareen keskijänniteverkon kaapelointi
 • Valmistuneita hankkeita:
  • Kyllästämöntien keskijänniteverkon kaapelointi
  • Norantie-Havutie kaapelointi
  • Paippistentie 134-244 kaapelointi
  • Spjutsundin alueen keskijänniteverkon putkitus

2018

 • laajan mittakaavan metsähakkuut 110 kV -voimajohtojen reunavyöhykkeillä Sipoossa ja Keravalla
 • uusia yhteyksiä Paippisten sähköasemalle
 • Valmistuneita hankkeita:
  • Kaskela-Blekdal -alueen keskijänniteverkon putkitus sekä kaapelointi
  • Hiekkamalmissa keskijänniteverkon kaapelointi (Talmantie-Hiekkamalmintie hanke)
  • Kitön keskijänniteverkon kaapelointi
  • Kallbäckin keskijänniteverkon kaapelointi (Hiekkamäentien hanke)
  • Nikkilän keskijänniteverkon kaapelointi (Jussaksen hanke)
  • Hangelbyssä keskijänniteverkon maakaapelointi (Vesihaan hanke)
  • Norantie-Havutie putkitus
 • Meneillään olevia hankkeita:
  • Kyllästämöntien keskijänniteverkon kaapelointi
  • Spjutsundin alueen keskijänniteverkon putkitusta
  • Paippistentie 134-244 kaapelointi
 • Lisätty katkaisija- ja erotinasemia (Svartböle, Bodö, Etelä-Paippinen) sekä kaukokäytettäviä erottimia

2017

 • sähköverkon putkitus välillä Kerava-Nikkilä
 • aloitettu sähköverkon uusien yhteyksien rakentaminen Paippisten sähköasemalle
 • aloitettu Kaskela-Blekdal -alueen keskijänniteverkon putkitus sekä kaapelointi
 • aloitettu Spjutsundin alueen keskijänniteverkon putkitus
 • aloitettu Hiekkamalmissa keskijänniteverkon kaapelointia (Talmantie-Hiekkamalmintie hanke)
 • aloitettu Kitön keskijänniteverkon kaapelointi
 • aloitettu Kallbäckin keskijänniteverkon kaapelointia (Hiekkamäentien hanke)
 • aloitettu Nikkilän keskijänniteverkon kaapelointia (Jussaksen hanke)
 • aloitettu Hangelbyssä keskijänniteverkon maakaapelointia (Vesihaan hanke)
 • Söderkullan keskijänniteverkon kaapelointia (Karjuhaan hanke)

2016

 • aloitettiin Kitön keskijänniteverkon putkitus
 • Nikkilän keskijänniteverkon maakaapelointia (Puistikkotien sekä Åkernäsin hankkeet)
 • aloitettiin Antbackan keskijänniteverkon putkitus
 • Paippisten sähköasema valmistui
 • Sandbackan keskijänniteverkon kaapelointia
 • Karhusaaren keskijänniteverkon kaapelointia

2015

 • aloitettiin Paippisten sähköaseman rakentaminen
 • rakennettiin loppuun ensimmäinen vaihe Söderkullan kaapeloinnista Massbyn sähköasemalta.

2014

 • Kitön saaren kaapeliputkitusten asentamisen aloitus
 • Massbyn sähköasemalta rakennettiin 20 kV -kaapelointia Söderkullaan
 • Nikkilässä putkitusta ja 20 kV -kaapelointeja sekä puistomuuntamo

2013

 • Pähkinälehdon kaava-alueen kaapeloinnit
 • useissa yksittäisissä kohteissa kaapelointeja ja puistomuuntamoiden rakennuksia

2012

 • merikaapelien uusimisia itäisessä saaristossa
 • Taasjärven alueelle 20 kV -kaapelointeja ja kaksi puistomuuntamoa
 • vanhan kivirakenteisen muuntamon muuttaminen kytkinasemaksi Brobölessä

2011

 • rakennettiin Bastukärrin sähköaseman 110 kV -rakenteet
 • kaapeloitiin Bastukärrin aluetta
 • kaapeloitiin Hansaksen asemakaava-aluetta
 • rakennettiin 12 uutta koppimuuntamoa

2010

 • rakennettiin Bastukärrin sähköasema
 • Sipoonrantaan rakennettiin kaapeliverkkoa ja uusia puistomuuntamoita
 • parannettiin Söderkullalandetin sähköverkkoa (mm. uusi puistomuuntamo) ja rengasyhteys saarien välille

2009

 • pohjois-Sipoossa Paippisten alueella 20 kV -kaapelointeja ja koppimuuntamoita
 • parannettiin Mölandetin saaren sähköverkkoa mm. pylväsvaihdoilla

2008

 • rakennettiin Söderkullaan 20 kV -rengasyhteys
 • parannettiin Norrkullalandetin sähköverkkoa (mm. uusi puistomuuntamo)
 • läntiseen saaristoon (Granöstä etelään) rakennettiin sähköverkkoa merikaapeliyhteyksillä

2007

 • rakennettiin 110 kV -siirtolinja Landbon sähköasemalle
 • rakennettiin 20 kV -kaapeliyhteys Martinkylän sähköaseman ja Nikkilän keskustan välille.
 • rakennettiin 20 kV -katkaisija-asema Nikkilään
 • asennettiin Talmaan pylväskatkaisija vähentämään pohjois-Sipoon sähkökatkojen vaikutuksia keski-Sipoossa
 • rakennettiin Kitö-Löparö välille 20 kV -ilmakaapeliyhteys rengasyhteydeksi mantereelle

2006

 • rakennettiin Landbon sähköasema
 • rakennettiin Landbon ja Massbyn sähköasemien välille 20 kV-yhteys
 • asennettiin pylväskatkaisija Spjutsundiin ehkäisemään saariston vikojen vaikutusta mantereelle