Hyppää sisältöön
09.02.2021

Näin taloyhtiöt voivat hakea ARA:n energia-avustusta sähköautojen latauspisteille

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2022. Sähköautojen latausinfra-avustuksella halutaan edistää sähköautojen yleistymistä. Avustusta voi hakea vuoden ympäri, mutta hakemus on jätettävä ennen kuin latausinfra rakennetaan. Avustusta ei myönnetä kohteisiin, joille on myönnetty jo muuta avustusta samaan hankkeeseen, tai keskeneräisiin uudisrakennushankkeisiin. 

Avustus voi olla enintään 90 000 € 

Avustuksen suuruus on 35 % kaikista toteutuneista kustannuksista, mutta enintään 90 000 €. Kustannukseksi yhtä latausvalmiutta kohden hyväksytään enintään 1 400 euroa. Avustusta on mahdollista saada 50 % suuruisena, jos vähintään puolella parkkipaikoista voi ladata 11 kW tai suuremmalla teholla. Edellytyksenä tuen saamiselle on, että yhtiö tai yhteisö rakentaa latausvalmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Tuen saamiseen riittää pelkkä latausvalmiuden asentaminen. Valmiudella tarkoitetaan, että autopaikalta on yksinkertaisin toimin saatavissa latauslaitteen vaatima sähkön syöttö käyttöön. Latauslaitteita ei siis tarvitse ottaa heti käyttöön.  

Avustettavia kustannuksia ovat: 

  • tarvekartoitus 
  • hankesuunnittelu, jos hanke toteutuu 
  • sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt 
  • sähköliittymän tyypin muutos 
  • putkitukset ja kaapeloinnit, sekä niihin liittyvät maanrakennustyöt 
  • latauslaitteet, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa 

Tee hakemus heti, kun kaikki kustannukset ovat selvillä 

Hakemus kannattaa lähettää, kun kaikki kustannukset ovat selvillä ja tarvittavat liitteet olemassa. Hakemuksen on oltava perillä ARAssa ennen kuin hankkeen työt on tehty.  

Hakemukseen tarvittavat liitteet: 

  • Kaupparekisteriote 
  • Selvitys esiselvityksien, suunnittelutyön ja toimenpiteiden kustannuksista (esim. tarjous, sopimus, lasku tai muu luotettava asiakirja selvityksestä), jossa latausmahdollisuuteen liittyvät osiot ovat selvästi eriteltynä 
  • Päätösvaltaisen kokouksen allekirjoitettu kokouspöytäkirja, jossa päätös toimenpiteestä on tehty (hallituksen kokous/yhtiökokous); lisäksi on varmistettava, että pöytäkirjassa on mainittu latausinfra tai sen sisältävä hanke selkeästi 
  • Kaupallisten asunto-osakeyhtiöiden, kuten esimerkiksi vuokrataloyhtiöidenon tukea haettaessa tehtävä selvitys de minimis -tuista (vähämerkityksellisistä tuista). Lue lisää de minimis –tuista.  

Lue ARAn ohjeet avustuksen hakemiseen 

hae avustusta ARAn verkkoasioinnin kautta  


Tarjoamme sähköautojen latauspisteet taloyhtiöille avaimet käteen -palveluna. Osta latauslaitteisto omaksi.

Sulje
Search