Hyppää sisältöön
06.03.2021

Uusi laki velvoittaa sähköautojen latauspisteiden asentamista taloyhtiöiden sekä julkisten rakennusten pysäköintialueille

Marraskuussa 2020 voimaan astunut laki edellyttää keväästä 2021 alkaen latausvalmiuden asentamista sekä uusiin pysäköintialueisiin, mutta myös korjattaviin pysäköintialueisiin. Lain mukaan uuden tai laajamittaisesti korjattavan asuinrakennuksen yhteyteen on asennettava latauspistevalmius jokaista pysäköintipaikkaa varten, jos pysäköintipaikkoja on enemmän kuin neljä. Taloyhtiöiden osalta velvoitteita sovelletaan hankkeisiin, joita koskevat lupahakemukset tulevat vireille 11.3.2021 alkaen.

Lakia on perusteltu Suomen hiilineutraaliustavoitteilla. Arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä lain ansiosta Suomeen saataisiin noin 73 000–97 000 uutta latauspistettä ja 560 000–620 000 latauspistevalmiutta.

Laki koskee myös ei-asuinkäytössä olevia rakennuksia

Laki velvoittaa myös jo olemassa olevia, ei-asuinkäytössä olevia rakennuksia, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, kuten esimerkiksi kouluja, päiväkoteja, sairaaloita ja muita julkisia rakennuksia. Tällaisissa kohteissa latausvalmius tulee asentaa vähintään puoleen pysäköintipaikoista, sekä vähintään yksi latauspiste vuoden 2024 loppuun mennessä.

Latauspistevalmiuden mahdollistaminen tarkoittaa käytännössä pysäköintipaikan putkitusta tai kaapelointia niin, että siihen voidaan asentaa sähköauton latauspiste myöhemmin.

Investointeihin saatavilla avustusta

Asumisen ja rahoituksen kehittämiskeskus ARA myöntää avustusta sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin.

Avustuksen määrä on 35 % (toteutuneista kustannuksista, enintään 90 000 €) ja sitä voivat hakea taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt ja niiden omistamat pysäköintiyhtiöt. Avustuksen määrän voi saada 50 % suuruisena, jos vähintään puolella avustuksella toteutettavista latauspisteistä voi ladata 11 kW tai suuremmalla teholla. Kustannukseksi yhtä latausvalmiutta kohden hyväksytään enintään 1 400 euroa. Jos avustusta haluaa hyödyntää, tulee latausvalmius ja laitteisto kustantaa kokonaan itse.

Toteutamme latausratkaisut suunnittelusta ylläpitoon avaimet käteen -palveluna.

Latausratkaisumme sisältävät aina dynaamisen kuormanhallinnan ohjauksen, joka jakaa energiaa hallitusti kaikille latausvirtaa tarvitseville ilman pelkoa siitä, että sallittua latausryhmän kokonaistehoa ylitettäisiin. Näin sähköä riittää kaikille.

Jos olemassa olevan sähköliittymän koko ei riitä sähköautojen latausinfralle, laadimme tarvittaessa suunnitelman ja kustannusarvion sähköliittymän suurentamiseksi. Selvitämme huolellisesti kuhunkin tarpeeseen parhaiten sopivan ratkaisun.

Tutustu sähköauton latauksen tuotteisiimme

Sulje
Search