Hyppää sisältöön
21.12.2021

Juuri nyt 2021

Sähköyhtiöiden yhteinen tietojärjestelmä Datahub otetaan käyttöön keväällä 2022

Suomessa otetaan käyttöön helmikuussa 2022 sähköyhtiöiden uusi yhteinen Datahub-tietojärjestelmä. Datahubiin tallennetaan tiedot kaikista Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Tietoja käyttävät kaikki Suomen noin 100 sähkönmyyjää ja 80 sähkönjakeluverkkoyhtiötä palvellessaan asiakkaitaan eli sähkön käyttäjiä.

Tällä hetkellä tiedot sähkön käyttäjistä sijaitsevat hajautetusti eri sähköyhtiöiden järjestelmissä, joten yhteinen keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä tulee tehostamaan kaikkien osapuolten toimintaa, kun asiakkaat kilpailuttavat sähkösopimuksiaan.

Datahubin myötä sähkönkäyttäjien tiedot tulevat kulkemaan yhtiöiden välillä nopeammin ja tietoturvallisemmin, jolloin sähkösopimusten tekeminen sujuu mutkattomammin.

Datahubiin siirtyminen voi aiheuttaa katkoja sähköisiin palveluihimme 3.2.–8.3.2022 välisenä aikana:

  • Sähkösopimuksia voi kuitenkin aina tehdä asioimalla asiakaspalvelumme kanssa sähköpostitse tai puhelimitse, jos sähkösopimusten tekeminen kotisivuillamme ei ole mahdollista käyttöönoton aikana.
  • Käyttöönoton vuoksi aikavälillä 3.2.–8.3.2022 asiakasportaaliimme ei päivity niiden asiakkaiden energiankulutustietoja, joiden käyttöpaikka sijaitsee sähköverkkomme (Kerava, Sipoo) ulkopuolella.

Lue lisää Datahubista


Myydyn sähkön tuoteseloste

Myymämme sähkön tuoteseloste vuonna 2021: 50 % tuotettiin ydinvoimalla, 39 % fossiilisilla polttoaineilla ja 11 % uusiutuvilla polttoaineilla.

Keravan Energia -yhtiöiden vuonna 2020 myymän sähkön alkuperä. Myymästämme sähköstä noin 7% tuotetaan omissa voimalaitoksissamme. Lisäksi olemme mukana osuuksilla muissa suomalaisissa voimalaitoksissa, joista saamamme tuotanto kattaa 10% myymästämme sähköstä. Loput 83% hankimme sähköpörssistä.

 

 

 

 


Paikallisella yhteistyöllä ilmastonmuutosta vastaan

Fossiilisen polttoaineen käyttö energiantuotannossamme väheni merkittävästi, kun luovuimme vuoden 2020 lopussa turpeen käytöstä Keravan biovoimalaitoksella. Turpeesta luopumisen mahdollisti pitkäjänteinen yhteistyömme Sinebrychoffin kanssa, joka tätä nykyä valmistaa juomansa hiilineutraalisti Keravan panimollaan.

Tuotamme biovoimalaitoksella kaukolämpöä lähes koko Keravan ja Sipoon lämmittämiseen, joten turpeesta luopumisella on suuri merkitys myös alueen asukkaiden ja yritysten hiilijalanjälkeen. Yhteensä Keravan ja Sipoon CO2-päästöt putosivat noin 45 000 tonnia vuodessa.

Lue lisää


CO2-päästöt uusiutuvaksi polttoaineeksi

Energiantuotantomme on hiilineutraalia viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uudenlaista ajattelua ja modernien teknologioiden hyödyntämistä. Tutkimme esimerkiksi parhaillaan tapoja tuottaa päästötöntä energiaa ilman polttamista. Käynnistimme syyskuussa 2021 hankkeen, jonka tuloksena energiantuotannostamme syntyvien savukaasujen hiilidioksidipäästöt voidaan ottaa talteen ja hyödyntää synteettisen metaanin valmistukseen.

Synteettinen metaani on hiilineutraali polttoaine, jota voidaan valmistaa hiilidioksidista sekä hiilineutraalilla
sähköllä tuotetusta vedystä. Se voidaan hyödyntää raskaan liikenteen ajoneuvojen polttoaineena ja Keravan ja Sipoon kaukolämmön tuotannossa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Q Power Oy:n kanssa. Hankkeen lopputuloksena hiilidioksidipäästömme voivat
vähentyä jopa 16 500 tonnia vuodessa. Päästöistä tuotettu synteettinen metaani riittäisi jopa 250 raskaan yhdistelmäajoneuvon vuosittaisen kulutuksen kattamiseen.

Lue lisää

Lisää uusiutuvaa energiaa Keravalle

Tuotamme Kerava-Tuusulan paloaseman tarvitseman lämmön lämpökeskuksessa, jonka polttoaineena on tähän
saakka käytetty polttoöljyä. Kokeilemme marraskuusta 2021 lähtien lämpökeskuksella uusiutuvaa biopolttoöljyä. Polttoainemuutoksen myötä vaihdamme fossiilisen polttoaineen uusiutuvaan ja vähennämme CO2-päästöjämme 140 tonnia vuodessa. Jos kokeilu sujuu hyvin, uusiutuva biopolttoöljy jää pysyvään käyttöön paloaseman lämpökeskukselle.


Lintukarkoittimia Paippisiin

Työntekijä asettaa sähkölinjaan varoitusmerkkejä linnuilleKeväisin muuttolinnut kokoontuvat Paippisiin peltojärvelle ja aiheuttavat silloin tällöin sähkökatkoja törmätessään sähkölinjoihin. Sähkölinjoissa on entuudestaan punaisia karkoituspalloja, mutta ne eivät ole täysin tehonneet ongelmaan. Asensimme keväällä alueen sähkölinjoihin paremmin erottuvia tuulessa välkkyviä lintukarkottimia. Tähän mennessä karkoittimet ovat toimineet hyvin, mutta seuraamme tilannetta tarkkaan ensi keväänä lintujen muuttoaikana.

Ennätysmäärä kesätyöpaikkoja

Tarjosimme kesällä 2021 kesätöitä ennätysmäärälle nuoria. Eri toiminnoissamme niin biovoimalaitoksella, myynnissä, asiakaspalvelussa, markkinoinnissa kuin sähköverkollakin työskenteli kesän aikana yhteensä 20 nuorta. Kesätyöntekijöiden lukumäärä vastasi huimaa 27 prosenttia vakituisen henkilöstön määrästä. Rekrytoimme kesätyöntekijöitä jälleen ensi kesäksi ja ilmoitamme haun alkamisesta sivulla: www.keravanenergia.fi/rekry.

Sulje
Search