Hyppää sisältöön
28.04.2022

Miksi sähkö on nyt niin kallista?

Miksi sähkö on nyt kallista? Sähkön hinta ja sen vaihtelut ovat kasvaneet Suomessa merkittävästi. Sähkön tuotannossa tarvittavien polttoaineiden vaje sekä Ukrainan sota ovat suurimmat syyt sähkön hintakehitykseen, mutta hinnan nousu selittyy yllättävän monella tekijällä.

Suomi ei ole riippumaton, yksittäinen toimija kansainvälisillä sähkömarkkinoilla. Suomi on osa pohjoismaista sähköjärjestelmää, jonka toimintaan vaikuttaa moni asia.

  1. Päästöoikeudet

Sähkön hinnan nousuun vaikuttaa päästöoikeuksien hinnan nousu, joita myydään ja ostetaan eurooppalaisessa päästökaupassa. Päästökauppajärjestelmä on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä työkaluista, jolla pyritään vähentämään ilmastoa lämmittäviä päästöjä. Päästökaupassa huutokaupataan päästöoikeuksia, jotka ovat lupia päästöille. Yhdellä päästöoikeudella saa siis tuottaa tietyn määrän päästöjä. Energiantuotantolaitosten tuottamat päästöt määrittelevät, kuinka monta päästöoikeutta niiden on vuosittain luovutettava viranomaisille. Yritykset saavat osan luvista ilmaiseksi, mutta ne myös ostavat ja myyvät päästöoikeuksiaan huutokaupassa, ja hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Ilmasta kuvattu valokuva tuulivoimaloista suomalaisen metsän keskellä

  1. Sääolosuhteet

Pohjoismaiseen sähköön ja sen hintaan vaikuttaa merkittävästi sääolosuhteet. Noin puolet Pohjoismaisesta sähköstä tuotetaan vesivoimalla. Kun vesivarannot ovat vajaat, korvataan vajetta kalliimmilla tuotantomuodoilla ja sähkön tuonnilla Keski-Euroopasta. Sateiden määrä vaikuttaa siis olennaisesti pohjoismaiden vesivarantoihin ja edelleen sähkön hintaan. Sateiden lisäksi myös tuuli vaikuttaa huomattavasti sähkön hintaan. Kun tuulee paljon, saadaan sähkömarkkinoille enemmän tuulivoimaloiden tuottamaa energiaa. Vastaavasti tuuleton sää nostaa sähkön hintaa.

  1. Sähkönsiirtokapasiteetin rajoitteet

Suomi ei ole täysin omavarainen sähköntuotannossa, vaan joudumme ostamaan osan myymästämme sähköstä ulkomailta. Sähkön hintaa Suomessa on nostanut myös Pohjoismaiden sisällä voimaan tullut sähkön siirtorajoitus, joka rajoittaa Suomeen ostettavan sähkön määrää. Norjan kantaverkkoyhtiö rajoittaa vientiä Etelä-Norjasta Ruotsiin Tukholman alueelle. Tukholman alueelta taas kulkee siirtoyhteys Suomeen ja tämän vuoksi tuonnin väheneminen Norjasta säteilee suoraan Suomen sähkön hintaan. Norjan kantaverkkoyhtiön rajoitusten kestoa on vaikea arvioida.

Lähikuva biopolttoaineesta hakkeesta

  1. Venäläisestä energiasta irtautuminen

Myös venäjältä siirtyy energiaa Suomeen. Energia-ala etsii parhaillaan ratkaisuja Suomen irtautumiseksi venäläisestä energiasta, mutta lopulliset päätökset ratkaistaan poliittisesti. Suomen riippuvuus venäläisestä energiasta on kuitenkin merkittävästi vähentynyt viimeisen 15 vuoden aikana. On kuitenkin ilmeistä, että venäläisestä energiasta irtaantuminen vaikuttaa myös osaltaan sähkön hintakehitykseen.

Keravan Energia ei hanki lainkaan energiaa venäläisiltä toimijoilta. Ukrainan sodan vuoksi olemme lopettaneet asiakkuutemme Teboilin kanssa, emmekä enää osta voimalaitoksillemme haketta venäjältä.

Ostamme maakaasua Baltiasta, joka toimitetaan Suomeen Balticconnectorin kautta. Maakaasun osalta Keravan Energialla on tehty jo pitkään toimia siitä luopumiseksi. Olemme vähentäneet maakaasun käyttöä energiantuotannossa jo 70 prosenttia, ja etsimme aktiivisesti keinoja luopua lopustakin maakaasun käytöstä mahdollisimman nopeasti. Maakaasua tarvitaan vielä jonkin verran Keravan ja Sipoon lämmittämiseen kovimmilla pakkasilla, kun biovoimalaitoksen tuottama lämpö ei riitä. Suunnitelmastamme kohti maakaasutonta energiantuotantoa voit lukea vastuullisuus-osiostamme.

LUE LISÄÄ KONKREETTISISTA TEOISTAMME

Kuinka kauan kasvava hintakehitys kestää?

On todennäköistä, että sähkön voimakkaat hintavaihtelut ovat tulleet jäädäkseen. Hintojen vaihteluilta voi suojautua parhaimmin solmimalla määräaikaisen sähkösopimuksen.

Määräaikainen sähkönmyyntisopimus on turvallinen valinta

Määräaikaisessa sopimuksessa sähkön hinta pysyy samana koko sopimuskauden ajan. Sähkölaskun suuruuteen vaikuttaa vain se, kuinka paljon sähköä käytetään.

Lue lisää määräaikaisista sähkösopimuksista

Sähkön alkuperästä voi varmistua hankkimalla alkuperätaattua uusiutuvaa sähköä, kuten keravalaista biosähköä. Keravan Energian biosähkö on 100 prosenttisesti Keravalla tuotettua uusiutuvaa sähköä. Biosähkö tuotetaan paikallisesti Keravan biovoimalaitoksessa puhtaalla puulla, joka on pääosin metsätähdehaketta sertifioiduista ja vastuullisesti hoidetuista metsistä (PEFC, FSC), ja noin neljännes sivutuotteita (puru, kuori) esimerkiksi sahoilta.

Lue lisää biosähkösopimuksesta

Sulje
Search