Hyppää sisältöön

Mitä tarkoittavat sähkönlaatu ja toimitusvarmuus?

Sähkönlaatu, toimitusvarmuus ja huoltovarmuus ovat sähkön saantimme kannalta äärimmäisen tärkeitä asioita, mutta sellaisia, joita emme juurikaan huomaa, kun kaikki on sähköverkossa hyvin ja toimii. Miten ne eroavat toisistaan ja kuka niistä huolehtii?

Sähkönlaatu

Sähkönlaadulla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu siitä millainen jännite sähköverkossa on sekä koko verkon käyttövarmuudesta. Sähkönlaadusta huolehtii paikallinen sähköverkkoyhtiö. Asiakkaille tämä näkyy siinä, että kun kaikki on verkossa kuten pitää, tulee pistorasiasta tasaisesti sähköä juuri tarpeen mukaan. Kun laitteen johto on kiinni seinässä ja se toimii tasaisesti ja oikein, on sähköverkossa kaikki hyvin. Hyvä sähkönlaatu paitsi takaa tasaisen sähkönsaannin ja sähkölaiteiden tasaisen toiminnan, myös auttaa pidentämään niiden käyttöikää.

Sähkönlaadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi on tärkeää panostaa sähköverkon suunnitteluun ja laadukkaaseen toteutukseen sekä ylläpitoon. Yleisimpiä sähkönlaadun ongelmia ovat sähkökatkot sekä poikkeamat jännitteessä tai taajuudessa. Suurin haaste sähkönlaadulle ovat luonnonilmiöt. Ukkonen, myrskyt, kaatuneet puut ja vääriin paikkoihin sähkölinjoille eksyneet eläimet ovat yleisimpiä häiriöiden aiheuttajia. Näihin kuitenkin voidaan melko hyvin varautua ja esimerkiksi säävarman sähköverkon rakentaminen auttaa vähentämään säästä johtuvia häiriöitä, samoin sähkölinjojen säännöllinen tarkastaminen ja huolto.

Toimitus- ja huoltovarmuus

Sähkön toimitusvarmuudesta Suomessa vastaa kantaverkkoyhtiö Fingrid. Toimitusvarmuus tarkoittaa sähkön saannin turvaamista tilanteissa, joissa ennakoitu kulutus onkin suurempi kuin suunniteltu sähkön hankinta. Tällaisessa tilanteessa sähkön saantia turvataan tehoreservipalvelun avulla. Tehoreservijärjestelmästä määrätään tehoreservilaissa ja reservissä voivat toimia voimalaitokset sekä kohteet, jotka pystyvät joustamaan sähkönkulutuksessa.

Huoltovarmuudella sähkön osalta tarkoitetaan varautumista erilaisten kriisitilanteiden ja häiriöiden varalle. Sähköyhtiöillä on erilaisia suunnitelmia tällaisia tilanteita varten. Suomen sähköjärjestelmistä vastaa Fingrid Oy, jonka vastuulla on, että järjestelmä pysyy toiminnassa ja tasapainossa. Energian saantihäiriöiden varalle valtiolla on olemassa myös varmuusvarasto, jossa on noin viiden kuukauden tarpeiksi tuontipolttoaineita.

Omavaraisuus

Suomessa sähköntuotanto on hyvin hajautettua erityyppisiin voimalaitoksiin ja energiamuotoihin eli sähkön saatavuus ei ole riippuvainen mistään yhdestä tietystä energiamuodosta. Suomi ei kuitenkaan ole täysin omavarainen, vaan sähköä tuodaan maahan vuosittain noin 15-20 %, kulutuksesta riippuen.

 

Sulje
Search