Hyppää sisältöön
12.07.2022

Elias Pylväläinen – energia-analyytikko

Elias Pylväläinen on runsaan kolmen vuoden aikana ehtinyt työskennellä Keravan Energialla jo useammanlaisissa tehtävissä. Kahtena vuonna hän oli kesätöissä verkkoliiketoiminnan puolella tehden esimerkiksi selvitysraportteja liittyen sähköverkon kehittämiseen. Kolmantena kesänä työnimike muuttui diplomityöntekijäksi ja Elias siirtyi teknologiapalveluiden yksikköön. Diplomityön valmistumisen jälkeen Elias työskenteli meillä teknologia-asiantuntijana, kunnes hänet napattiin myyntiliiketoimintaan energia-analyytikoksi.

LUTissa sähkötekniikkaa, pääaineenaan aurinkotalous, opiskellut Elias teki meillä vuoden 2022 aikana diplomityön, jonka aiheena oli kiinteistörajat ylittävä energiayhteisö. Energiayhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, joka omistaa yhdessä esimerkiksi aurinkovoimalan ja jakaa sillä tuotetun energian keskenään. Etuna on mahdollisuus investoida isompaan voimalaitokseen, kun mukana on enemmän jäseniä. Tällöin investoinnin yksikkökustannukset pienenevät.

Eliaksen diplomityön tavoitteena oli selvittää, miten energiayhteisökokonaisuus muodostetaan ja mitä sen luomiseen vaaditaan, esimerkiksi mistä asioista yhteisön pitää sopia ja miten yhteisön saa toteuttaa. Työssä selvitettiin myös taloudelliset eroavuudet energiayhteisön rakentamisesta kaupunkiin ja haja-asutusalueelle sekä mahdollisuuksia hyödyntää energiavarastoja yhteisössä. Työn valmistuttua Elias työskenteli muutaman kuukauden kiinteistörajan sisäisen energiayhteisön tuotteistamisen parissa teknologia-asiantuntijana ja pääsi samalla seuraamaan läheltä Keravan Energian alueen ensimmäisen energiayhteisön syntyä sekä rakentumista.

Tällä hetkellä Elias työskentelee energia-analyytikkona pääsääntöisesti sähkömarkkinoiden parissa. Hän on osa energianhankintatiimiä ja auttaa riskienhallinnassa seuraamalla aktiivisesti sähkömarkkinoiden tilannetta. Tehtäviin sisältyy runsaat määrät yhteistyötä muiden kanssa, ja hän esimerkiksi avustaa myyjiä hinnoittelussa ja siihen liittyvissä riskeissä sekä energiaratkaisutiimiä uusiutuviin energiaratkaisuihin liittyvissä teknisissä ratkaisuissa. Työpäiviin lukeutuu lisäksi esimerkiksi sähkön hinnan kiinnityksiä yritysasiakkaille, ja lähitulevaisuudessa on tavoitteena myös käydä kauppaa sähkön johdannaismarkkinoilla.

”Sähkömarkkinoiden parissa on mielenkiintoista tehdä työtä ja se lyö hyvän pohjan työskennellä myös kansainvälisesti sekä erilaisten tuotantomuotojen parissa”

Eliaksen mielestä Keravan Energialla työskentelemisen parhaita puolia ovat työn monipuolisuus sekä tiivis työyhteisö. Hän kertoo nauttivansa siitä, että täällä pääsee tekemään ”kaikenlaista”, kannustavassa ja asiantuntevassa ympäristössä. Työnimikkeen rajat rönsyilevät Eliaksenkin kohdalla usein, ja joka päivä on vastassa uusia, mielenkiintoisia tehtäviä.

”Ympärilläni on täällä hyvä ja osaava tiimi, jossa on loistavat puitteet kehittää itseään”

Katso avoimet työpaikat

Sulje
Search