Hyppää sisältöön
09.02.2024

Keravan Energian kaukolämpö tänään ja tulevaisuudessa

Kaukolämpö on tehokas, kestävä ja vakaa tapa lämmittää kodit ja kiinteistöt. Kaukolämpö tuotetaan, nimestään huolimatta, lähellä loppukäyttäjiään voimalaitoksissa, mistä lämpö johdetaan putkia pitkin asiakkaille kuumana vetenä. Kaukolämpö lämmittää kiinteistön lämpöpatterit sekä käyttöveden ja jäähdyttyään vesi kiertää takaisin voimalaitokselle lämmitettäväksi uudelleen.

Keravan biovoimalaitos on paikallinen kestävän energian tuotantolaitos, joka tuottaa sähköä ja lämpöä Keravalle ja Sipooseen käyttäen uusiutuvaa puupolttoainetta. Voimalaitoksen tuotanto kattaa noin 75 % Keravan kaupungin kaukolämmön tarpeesta ja 15 % alueen sähköstä.

Kaukolämmön tuotanto Keravalla tänään

Pääpolttoaine kaukolämmön tuotannossa Keravan voimalaitoksissa on kotimainen ja uusiutuva alkuperätakuin varmennettu puupolttoaine. Biosähkö ja biolämpö tuotetaan siis puhtaalla puulla, joka saadaan pääosin metsänhoidon tähteistä syntyneestä hakkeesta ja muusta puujätteestä. Puuta ei siis kasvateta tai kaadeta polttoaineeksi, vaan polttoaine syntyy muun tuotannon sivutuotteena.

Lue lisää biopolttoaineiden alkuperätakuista

Biopolttoaineiden lisäksi käytämme maakaasua tukipolttoaineena. Maakaasun osuus polttoaineista on kuitenkin pieni, alle 8 prosenttia. Tavoitteenamme on luopua maakaasusta ja korvata se täysin uusiutuvilla polttoaineilla. Korvaamalla fossiilisia polttoaineita biopolttoaineilla, voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja muita energiantuotannon haittavaikutuksia, kuten raskasmetalli- ja rikkipäästöjä. Kotimaisten biomassojen hyödyntäminen edistää myös energiantuotannon omavaraisuutta ja huoltovarmuutta, sekä luo uusia työpaikkoja.

Tuotannossa syntyy myös hukkalämpöä, joka hyödynnetään kaukolämmöntuotannossa. Voimalaitoksen tuotannosta syntyvät savukaasut lauhdutetaan, mikä pienentää tuotannon CO2-päästöjä ja samalla prosessista saadaan talteen huomattava määrä hukkalämpöä, joka voidaan hyödyntää kaukolämpönä.

Keravan Energia sai ensimmäisinä lämmön alkuperätakuut

Kaukolämmön tuotanto lähitulevaisuudessa

Keravan Energia investoi lähivuosina paljon lämmöntuotannon tehostamiseen, jolla pyritään saamaan hukkavirrat entistä tehokkaammin hyötykäyttöön, tehostaa polttoaineen käyttöä ja pienentää tarvittavia polttoainemääriä.

Polttoaineiden saatavuuden heikentymisen ja sähkön hinnan heilahtelujen takia on kiinnostus sähkökattiloita kohtaan noussut. Keravan Energian suunnitteilla oleva sähkökattila tulisi sijoittumaan Yli-Keravalle ja sillä pyritään tulevaisuudessa lisäämään tuotantokapasiteettia ja samalla sen avulla voidaan hyödyntää ajankohdat, jolloin sähköä on paljon tarjolla tehokkaasti lämmöntuotantoon. Se tulee muodostamaan työparin Keravan biovoimalaitoksen yhteyteen sijoitettavan lämpöakun kanssa. Akkuun voidaan ohjata talteen se osa tuotannosta, jolle ei juuri sillä hetkellä ole tarvetta kaukolämpöverkossa.

Niin ikään Keravan biovoimalaitoksen läheisyyteen suunnitteilla oleva Ren-Gasin e-metaanin tuotantolaitos tulisi toteutuessaan tukemaan kaukolämmön kehitystä alueella. Ren-Gasin e-metaanin tuotantoprosessissa tuotetaan elektrolyysiprosessissa vihreää vetyä, joka yhdistetään Keravan biovoimalaitoksesta talteen otettavaan biogeeniseen hiilidioksidiin. Tuotantoprosessissa syntyvä lämpö voidaan hyödyntää kaukolämpönä. Se korvaa biovoimalaitoksen polttoon perustuvaa lämmöntuotantoa ja pienentää tarvittavien biopolttoaineiden tarvetta samalla, kun e-metaanin tuotanto ottaa talteen laitoksen hiilidioksidipäästöt.

Keravan Energia seuraa aktiivisesti eri teknologioiden kehitystä ja kartoittaa uusia mahdollisuuksia mitä tulee kaukolämmön ja sähköntuotannon kehittämiseen. Seuraamme myös aktiivisesti Keravan ja Sipoon alueen kehitystä ja alueilla vireillä olevia hankkeita sekä näiden hankkeiden tarjoamia mahdollisuuksia lämmöntuotantoon.

 

Sulje
Search