Hyppää sisältöön

Vesi energian lähteenä

Vettä on maapallon pinta-alasta noin 70 %. Vettä ja vesistöjä on hyödynnetty jo pitkään energiantuotannossa. Tapoja tuottaa vesivoimaa on erilaisia ja uusia innovaatioita kehitellään jatkuvasti. Vesivoima on yksi vähäpäästöisimmistä tavoista tuottaa energiaa.

Vesivoima

Perinteinen tapa tuottaa vesivoimaa ovat vesivoimalaitokset, joita Suomesta löytyy noin 250 kappaletta. Vesivoimala toimii siten, että putoavan veden liikkeestä syntyvä energia muutetaan turbiinin ja generaattorin avulla sähköenergiaksi. Maailman suurimman vesivoimalan teho on jopa noin 22,5 gigawattia. Suomen suurin voimala taas on teholtaan noin 185 megawattia.

Vaikka vesivoima on lähestulkoon päästötöntä ja voimalaitokset pitkäikäisiä, mutta uusia isoja voimalaitoksia tuskin Suomeen enää rakennetaan. Uuden voimalaitoksen ja siihen mahdollisesti liittyvän tekoaltaan rakentaminen aiheuttaa aina paikallisesti iso muutoksia alueen ympäristöön ja ekologiaan, kuten esimerkiksi tuotantokäyttöön valjastettavan joen kalojen vaellusreitteihin ja tekoaltaan alle jäävän alueen eliöstöön.

Vuorovesienergia

Vuorovesienergia toimii hyvin samaan tapaan kuin vesivoimalat. Toisin kuin vesivoimalat joissa on padottu joki ja luotu tekoallas, vuorovesivoimalat rakennetaan rannikolle, yleensä joen suulle, salmeen tai muuhun sopivan kapeaan kohtaan. Vuorovettä voidaan hyödyntää energiantuotantoon vuorovesivirtageneraattorin tai vuorovesipadon avulla. Ensimmäisessä yksinkertaistettuna vesi virtaa generaattorin läpi ja jälkimmäisessä taas padolla säädellään veden korkeutta ja veden potentiaalienergia muutetaan sähköksi.
Suomessa ei ole voimalaitoksia, jotka hyödyntäisivät vuorovettä.

Aaltovoima

Aaltovoima on uudempi ja vielä kehittelyn alla oleva tapa hyödyntää vettä energiantuotantoon. Aaltovoimassa nimensä mukaisesti muutetaan sähköenergiaksi aaltojen liikettä aaltovoimalan avulla. Toistaiseksi aaltovoimaa ei olla onnistuttu hyödyntämään kannattavalla tavalla, mutta siinä on arvioitu olevan valtavasti potentiaalia. Myöskään aaltovoimaloiden ja niiden aiheuttaman melun vaikutuksista ympäröivään luontoon ei vielä tiedetä paljoakaan.

Myymämme sähkön alkuperä ja tuotanto

Keravan Energian myydystä sähköstä noin 15 % tuotetaan omissa voimalaitoksissamme. Lisäksi Keravan Energialla on osuuksia muissa suomalaisissa voimalaitoksissa, joista saatu tuotanto kattaa 8 % myydystä sähköstä. Loput 78 % hankitaan sähköpörssistä.

Myymämme sähkön tuottamiseen vuonna 2022 on käytetty uusiutuvia energialähteitä (vesi-, tuuli– ja biovoimaa) 19,5 %, fossiilisia energialähteitä 64 % sekä ydinvoimaa 16,6 %.

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneet hiilidioksidin ominaispäästöt olivat ovat 368,07 g/kWh. Käytettyä ydinpolttoainetta syntyi 0,62 mg/kWh.

Sulje
Search