Hyppää sisältöön

Uusiutuva vai kestävä energia?

Uusiutuva energia on aihe, mistä puhutaan paljon ja mihin panostetaan laajasti ympäri maailmaa. Mutta mitä on kestävä energia? Ja miten se eroaa uusiutuvasta energiasta?

Mitä tarkoitetaan uusiutuvalla energialla?

Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan energiamuotoja, jotka eivät kuluta luonnonvaroja, tuottamiseen on käytetty materiaalia, joka kasvaa aina uudelleen takaisin ja palautuu kiertoon tai materiaali on syntynyt muun teollisuuden sivutuotteena. Myös jätteen hyötykäyttö luokitellaan uusiutuvaksi. Uusiutuvien energiamuotojen käyttöä pyritään lisäämään jatkuvasti. Uusiutuvan energian muotoja ovat aurinkosähkö ja -lämpö, tuulivoima, vesivoima, bioenergia sekä erilaisilla lämpöpumpuilla saatava energia. Suomi on Euroopan johtajia, mitä tulee uusiutuvan energian käyttöön.

Aurinkovoima

Aurinkovoimaa saadaan kerättyä talteen ja hyötykäyttöön aurinkopaneeleiden avulla. Auringosta saatava energia kulkee fotoneina, jotka luovuttavat energiansa aurinkokennojen elektroneille niihin osuessaan synnyttäen sähkövirtaa. Aurinkopaneelit muodostuvat useista kennoista ja paneelin teho riippuu kennojen määrästä. Aurinkovoimalla voidaan tuottaa sekä sähköä, että lämpöä. Suomen luonnolliset olosuhteet eli pitkä pimeä kausi ja lumi aiheuttavat sen, että aurinkovoimaa saa talven aikana huomattavasti vähemmän. Aurinkovoimaa voidaan käyttää paikallisesti, esimerkiksi kiinteistön sähkön tuotantoon tai käyttöveden lämmittämiseen tai laajemmassa kaavassa syötettynä sähköverkkoon. Aurinkosähkön ja etenkin aurinkolämmön käyttö laajenee jatkuvasti teknologian ja uusien käyttösovellusten kehittyessä.

Bioenergia

Bioenergia on suurin uusiutuvan energian lähde Suomessa. Sitä hyödyntävät hyvinkin erikokoiset toimijat yksittäisistä kotitalouksista ja kiinteistöistä metsäteollisuuteen ja kaukolämpölaitoksiin. Bioenergiaa ovat biokaasu, kierrätys- ja jätepolttoaineiden biohajoava osa, peltobiomassat sekä puuperäiset polttoaineet. Bioenergiaa voidaan hyödyntää niin kiinteänä, nesteenä kuin kaasunakin. Biomassaa, josta polttoaine jalostetaan, saadaan metsistä, pelloilta, maataloudesta sekä jätteistä. Biomassojen polttaminen energiaksi on luokiteltu hiilineutraaliksi, sillä poltettaessa vapautuva hiili sitoutuu lopulta takaisin kasvavaan biomassaan.

Tuulivoima

Tuulivoima on kasvattanut osuuttaan Suomessa viime vuosina runsaasti. Olosuhteet etenkin rannikko- ja merialueilla ja tuntureilla ovat otollisia tuulivoiman kannalta. Etenkin talviaika on otollista aikaa tuulivoiman kannalta, sillä ne ovat yleensä tuulisempia kuin kesäkuukaudet. Tuulivoima on täysin uudistuvaa sähköntuotantoa ja se on myös melkein täysin päästötöntä.

Vesivoima

Vesivoima on tuulivoiman tapaan täysin uusiutuvaa ja päästötöntä. Suomessa vesivoimalaitoksia on noin 250 kappaletta. Kokonaan uusia vesivoimalaitoksia Suomeen tuskin enää tulee niiden ympäristövaikutusten takia, mutta osaa vanhoista on mahdollista vielä tehostaa. Vaikka vesivoima on päästötöntä ja voimalaitokset pitkäikäisiä, uuden voimalaitoksen ja siihen mahdollisesti liittyvän tekoaltaan rakentaminen aiheuttaa aina paikallisesti isojakin muutoksia alueen ympäristöön ja ekologiaan, kuten valjastettuun vesistöön, tekoaltaan alle jäävään maa-alueeseen ja sen tieltä väistymään joutuvien eläimien ja ihmisten elämään.

(Lähde: Motiva Uusiutuva energia Suomessa – Motiva)

Mitä tarkoitetaan kestävällä energialla? Miten se eroaa uusiutuvasta energiasta?

Kestävä energia on harvemmin käytössä näkyvä termi kuin uusiutuva energia. Mitä sillä sitten tarkoitetaan? Kestävällä energialla tarkoitetaan yleensä kaikkia energiamuotoja, joiden käyttö ei vaaranna tai vaikeuta tulevien sukupolvien tarpeita. Energian kestävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon laajemmin koko tuotantoketju sekä tuotannon kestävyys paitsi ekologiselta kannalta, myös sen taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys.

Käytännössä kestäviksi luokitellaan yleensä uusiutuvat energian muodot eli aurinkovoima, tuulivoima, vesivoima sekä erilaisilla lämpöpumpuilla tuotettava energia. Bioenergia on yleensä uusiutuvaa, mutta kestäväksi se luokitellaan vain silloin kun se on tuotettu luonto huomioiden ja kestävillä raaka-aineilla. Lisäksi kestäväksi voidaan katsoa myös uusiutumaton ydinvoima, sillä laitokset ovat pitkäikäisiä eikä ydinvoima tuota co2 päästöjä minkä vuoksi se on ilmastovaikutuksiltaan ympäristöystävällistä, vaikka siitä syntyvän jätteen loppusijoittelu on ongelmallista.

Myös uusiutuvien energioiden tuottamiseen liittyy haasteita ja harva energiamuoto on täysin ilman ympäristövaikutuksia, kun katostaan koko prosessia alusta loppuun. Esimerkiksi monet aurinkopaneeleiden valmistukseen vaadittavat raaka-aineet ovat kaivostuotteita ja lisääntyvä kysyntä lisää teollisuuden tarvetta.  Lisäksi elinkaarensa päähän tulleiden laitteiden, kuten juuri paneeleiden tai tuulivoimaloiden kierrättämisessä ja uudelleen hyödyntämisessä on vielä haasteita. Onneksi kehitys asioiden parissa etenee koko ajan huimaa vauhtia ja uusia innovaatioita syntyy jatkuvasti.

Monet uusiutuvat energiat vaativat myös rahallisia investointeja, jotta niitä päästään hyödyntämään. Meillä Suomessa tämä voi tarkoittaa vaikkapa sitä, että tuotantolaitoksen tai vaikkapa yksittäisen tuulimyllyn tulee tuottaa tarpeeksi paljon energiaa, että se kannattaa rakentaa. Köyhemmillä alueilla ja kehittyvissä maissa taas saattaa olla, että hyöty olisi suuri, mutta ostamiseen tai rakentamiseen ei löydy rahaa, mikä osaltaan heikentää sosiaalista kestävyyttä.

Lue lisää Keravan Energian tuotantolaitoksista.

Myymämme sähkön alkuperä ja tuotanto

Keravan Energian myydystä sähköstä noin 15 % tuotetaan omissa voimalaitoksissamme. Lisäksi Keravan Energialla on osuuksia muissa suomalaisissa voimalaitoksissa, joista saatu tuotanto kattaa 8 % myydystä sähköstä. Loput 78 % hankitaan sähköpörssistä.

Myymämme sähkön tuottamiseen vuonna 2022 on käytetty uusiutuvia energialähteitä (vesi-, tuuli– ja biovoimaa) 19,5 %, fossiilisia energialähteitä 64 % sekä ydinvoimaa 16,6 %.

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneet hiilidioksidin ominaispäästöt olivat ovat 368,07 g/kWh. Käytettyä ydinpolttoainetta syntyi 0,62 mg/kWh.

Miksi valita Keravan Energia?

Kokonaisvaltaisesti energiaa

Tarjoamme sinulle sähköverkon ja kaukolämmön ratkaisuja sekä sähkösopimuksia, aurinkopaneeleja, ilmalämpöpumppuja ja latausasemia.

Asiakkaidemme omistama

Omistajamme ovat Keravan kaupunki ja Sipoon kunta. Tavoitteemme on parantaa alueemme hyvinvointia kilpailukykyisten hintojen kautta.

Yli 110 vuoden kokemuksella

Olemme moderni energiayhtiö, jonka historia ulottuu vuoteen 1906. Pitkä kokemus tuo asiantuntemusta, joka on sinun käytettävissäsi.

Monipuolinen valikoima

Kehitämme tuotevalikoimaamme jatkuvasti ja tarjoamme sinulle aina ajanmukaisimmat tuotteet ja palvelut.

Sulje
Search