Hyppää sisältöön

Ydinvoima

Ydinvoima on jo pitkään jakanut mielipiteitä vahvasti, mutta viime aikoina sen merkitys vihreän siirtymän tukena on kasvanut. Mitä ydinvoima oikeastaan on ja miten sitä tuotetaan?

Miten ydinvoimaa tuotetaan?

Ydinvoimaa saadaan, kun ydinreaktorissa fission tai fuusion tuloksena atomiytimestä vapautuu energiaa. Fissiossa raskaan alkuaineen ydin halkeaa kahdeksi pienemmäksi ytimeksi. Fuusiossa taas kaksi kevyen alkuaineen ydintä yhdistyy yhdeksi ytimeksi. Ydinten protonit ja neutronit ovat sitoutuneet yhteen vahvan ydinvoiman avulla ja kun ytimet muuttuvat, energiaa vapautuu.

Tämä vapautuva energia kasvattaa väliaineena toimivan veden sisäenergiaa. Se taas muutetaan turbiinin ja generaattorin avulla sähköverkkoon sopivaksi energiaksi. Tuotantokäytössä olevan ydinvoimalat perustuva fissiovoimaan. Fuusiovoimaa on kehitetty pitkään, mutta ne vaativat todella korkean lämpötilan ja kovan paineen, eikä vielä ole onnistuttu kehittämään keinoa pitää niitä yllä kestävästi ja taloudellisesti.

 

Ydinvoima Suomessa

Noin neljännes Suomessa käytetystä sähköstä on tuotettu kotimaisella ydinvoimalla.
Toiminnassa on tällä hetkellä neljä ydinreaktoria. Kaksi niistä sijaitsee Loviisassa Hästholmenissa ja kaksi Eurajoella
Olkiluodon ydinvoimalassa. Olkiluodon kolmannen reaktorin on tarkoitus alkaa tuottaa sähköä pian.

 

Ydinvoiman hyvät puolet

  • Ydinvoima on lähes päästötöntä ja
  • Ydivoimalla voidaan tuottaa energiaa melko edullisesti
  • Laitokset ovat melko pitkäikäisiä.

Ydinvoiman huonot puolet

  • Onnettomuudet ovat harvinaisia, mutta niillä sattuessaan niillä on hyvinkin vakavia ja pitkäkestoisia vaikutuksia laajalle alueelle.
  • Ydinjätteen loppusijoitus on myös ongelmallista, sillä syntyvä jäte pysyy eliöille vaarallisena yli 10 000 vuotta.
  • Ydinvoiman tuotantoon tarvitaan louhittavia alkuaineita, etenkin uraania. Louhintaan liittyy haasteita.

Myymämme sähkön alkuperä ja tuotanto

Keravan Energian myydystä sähköstä noin 15 % tuotetaan omissa voimalaitoksissamme. Lisäksi Keravan Energialla on osuuksia muissa suomalaisissa voimalaitoksissa, joista saatu tuotanto kattaa 8 % myydystä sähköstä. Loput 78 % hankitaan sähköpörssistä.

Myymämme sähkön tuottamiseen vuonna 2022 on käytetty uusiutuvia energialähteitä (vesi-, tuuli– ja biovoimaa) 19,5 %, fossiilisia energialähteitä 64 % sekä ydinvoimaa 16,6 %.

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneet hiilidioksidin ominaispäästöt olivat ovat 368,07 g/kWh. Käytettyä ydinpolttoainetta syntyi 0,62 mg/kWh.

Sulje
Search